FJERNELSE AF POLYPPER

Fjernelse af polypper hos børn

Forældreinformation

Generelt om indgrebet

Formålet er at fjerne polypvæv og herved afhjælpe luftpassagen i næsen bedre. Operationen kan i nogle tilfælde afhjælpe problemer i mellemøret. Der opereres gennem munden, og der vil ikke blive nogle synlige ar.

 

Inden operationsdagen

Såfremt barnet er sygt og/eller har feber, bedes I kontakte klinikken på tlf. 44 97 47 30

 

På operationsdagen

Det er vigtig, at barnet er fastende inden operationen. Det betyder, at barnet ikke må spise eller drikke i 6 timer inden operationen. Det er tilladt at drikke klare væsker (saftevand eller vand) indtil 2 timer før operationen. Barnet må ikke drikke mælk eller juice som indeholder frugtkød.

Barnet må ikke få slik eller tyggegummi i fasteperioden.

Det er vigtigt, at barnet er korrekt fastende. Ved mindste tvivl herom aflyses operationen.

 

Om bedøvelsen

Fjernelse af polypper foregår i fuld bedøvelse. Bedøvelsen varetages af klinikkens faste speciallæge i anæstesiologi Søren Lauersen. Det foregår traditionelt ved inhalation af narkosegas på maske. Mens barnet er bedøvet sikrer narkoselægen sig, at barnet sover trygt og er smertedækket under indgrebet.

Forældrene er tilstede på stuen, når barnet bedøves og igen i opvågningen. Bedøvelsen forlader hurtigt kroppen.

Når barnet er vågent og har det godt, kan familien tage hjem. Barnet bør transporteres hjem i bil. Der skal være to voksne tilstede i bilen – en til at observere barnet og en til at føre bilen.

 

Efter operationen

Barnet kontrolleres for blødning inden I forlader klinikken. Blødning er en sjælden, men kendt komplikation. Såfremt der er frisk vedvarende blødning fra næse eller mund, skal klinikken kontaktes. Uden for klinikkens åbningstid skal man henvende sig til vagtlæge eller ringe 112 afhængig af blødningens karakter.

Det er normalt, at der er let blodtilblandet sekret fra næsen det første døgn efter indgrebet.

Barnet må efter indgrebet spise hvad det har lyst til. Det anbefales dog at starte forsigtigt med kold flydende kost, indtil barnet selv får lyst til normal mad. Hvis barnet har ondt, kan der gives stikpille panodil efter vægt.

Dit barn skal passes hjemme af en voksen resten af ugen, men kan komme i institution fra om mandagen igen.

 

Kontrol efter operationen

Der planlægges ikke kontroltider efter operationen, medmindre der i forbindelse med operationen også er anlagt dræn i trommehinden.

Du er naturligvis altid velkommen til, at bestille en tid såfremt der er uafklarede spørgsmål eller effekten af operationen ikke var som ventet. Husk at en eventuel efterkontrol tidligst ligger 5 uger efter operationen - før det kan effekten ikke vurderes.