HØREAPPARATER

Klinikken har ikke flere høreapparater i puljeordning i 2024!

I klinikken kan du få udleveret høreapparater gennem den offentlige sygesikring uden egenbetaling (kvote-høreapparater).

Ventetiden i klinikken er i øjeblikket kun nogle få uger.

 

(øre- næse- og halslæger med ledig kvote: www.regionh.dk/Sundhed/tilskud-til-hoereapparater/Sider/Liste-over-ørelæger.aspx)

 

Det betyder i praksis, at du kan få udleveret og tilpasset høreapparater på præcis samme måde og vilkår som på hospitalet - blot foregår det i klinikkens lokaler og med kortere ventetid.  

 

Behandlingen er derfor uden egenbetaling og med samme store sortiment af høreapparater.

 

Behandlingen foregår i klinikkens lokaler hos vores faste audiologiassistent Helene.
Hun har stor og bred erfaring fra hospitaler samt fra praksis gennem de sidste mange år.

 

Behandlingen tilbydes patienter med ukompliceret høretab.

 

I nogle tilfælde vælger vi at henvise til behandling på hospitalet.
Det kan f.eks. gælde ved høretab hos børn, meget stort høretab eller ved stort tab af skelne-evne. 


Man kan få tilbudt nye høreapparater hvert 4. år - evt. før, hvis apparatet bortkommer eller hvis der sker væsentlig ændrig i høretabet.

 

Der skal altid tages høreprøve, inden man kan få nye høreapparater.


Skal man have nye høreapparater bedes man kontakte klinikken på tlf : 44 97 47 30.

 

 

Såfremt høreapparatet udleveret fra klinikken ikke virker optimalt, kan man bestille tid til at få det justeret i klinikken.

Dette foregår ligeledes uden egenbetaling.
 

 

OBS! : Hjælp til høreapparater og justeringer foregår om fredagen.