ANLÆGGELSE AF DRÆN

Anlæggelse af dræn hos børn

Forældreinformation

Generelt om indgrebet.

Operationen foretages, når der er vedvarende eller meget hyppige infektioner i mellemøret, som ikke kan behandles med medicin eller når der er vedvarende væske i mellemøret.

Der lægges, under fuld bedøvelse, et lille dræn gennem trommehinden. Dette fungerer som afløb og ventilationskanal fra øregangen til mellemøret.

Drænet falder som regel ud af sig selv, i gennemsnit efter ca. 6-12 måneder.

Sjældent efterlader det et blivende hul i trommehinden, som senere må lappes.

 

Inden operationsdagen.

Såfremt barnet er sygt og/eller har feber bedes I kontakte klinikken på tlf 44 97 47 30

 

På operationsdagen

Det er vigtigt, at barnet er fastende inden operationen. Det betyder, at barnet ikke må spise eller drikke i 6 timer inden operationen. Det er tilladt at drikke klare væsker (saftevand eller vand) indtil 2 timer før operationen. Barnet må ikke drikke mælk eller juice som indeholder frugtkød.

Barnet må ikke få slik eller tyggegummi i fasteperioden

Det er meget vigtigt, at barnet er korrekt fastende. Ved mindste tvivl herom aflyses operationen.

 

Om bedøvelsen

Anlæggelse af dræn hos børn foregår i fuld bedøvelse. Bedøvelsen varetages af klinikkens faste speciallæge i anæstesiologi Søren Lauersen.

Det foregår traditionelt ved inhalation af narkose-gas på maske. Mens barnet er bedøvet sikrer narkoselægen sig, at barnet sover trygt og er smertedækket under indgrebet.

Forældrene er tilstede på stuen, når barnet bedøves og igen i opvågningen. Bedøvelsen forlader hurtigt kroppen, og barnet vågner kort tid efter indgrebet er overstået.

Når barnet er vågent og har det godt, kan familien tage hjem. Barnet bør transporteres hjem i bil. Der skal være to voksne tilstede i bilen – en til at observere barnet og en til at føre bilen.

 

Efter operationen

Resten af dagen bør barnet holdes i ro. Lad barnet sove, hvis det har lyst/behov, men sørg for at holde opsyn de første 6 timer efter operationen. Små børn må ikke lægges ud i barnevogn. Der kan gives stikpille panodil efter vægt, såfremt der er behov for dette.

I de første dage efter operationen kan det flyde med væske fra øret. Hvis det sker, skal I straks dryppe øret med øredråber som lægen har ordineret på operationsdagen. Recepten på dette kan afhentes på alle apoteker i Danmark. Såfremt det flyder mere end 3 dage bedes I kontakte klinikken telefonisk.

 

Kontrol efter operationen.

Du og dit barn skal møde til en kort kontrol 14 dage efter operationen, hvor drænets placering og funktion vurderes. Barnet kontrolleres herefter løbende, så længe drænene fortsat er placeret i trommehinden.

Børn med dræn må gerne gå i svømmehal, men det anbefales at man undgår at dykke.